Start > Bli kund

Bli kund

Gratis att testa Trimport®

Prova på Trimport® avtal utan kostnad!
.
Att ha ett Trimport® användarkonto eller att aktivera ett abonnemang kostar aldrig något. Under en första provperiod är det dessutom helt gratis att testa alla tillgängliga funktioner att registrera hur mycket data du vill. Provperiodens längd är resten av innevarande månad plus en månad till. I god tid innan provperiodens slut får du ett påminnelsemejl, så att du inte riskerar att överraskas av avgifter om du ännu inte vill bli kund. Lägg upp ett konto och prova på.

Prova på eller abonnera på Trimport® avtal:

Abonnera på tre tjänster (Trimport avtal – Bas, Trimport avtal – Leverantörer och Trimport avtal – Teleoperatörer) i ett paket. Vi tror att vår tjänst är så bra att vi inte ser något behov av att binda upp er i långa avtalstider. Ni kan när som helst bryta abonnemanget och vi har en enkel prissättningsmodell utan tilläggskostnader för t ex extra användare, antal påminnelser, antal mottagare av påminnelser, extra bolag etc. Prova tjänsterna utan kostnad – att ha ett Trimport® användarkonto eller att aktivera ett abonnemang kostar aldrig något och under en första provperiod debiteras heller inga avgifter för upplagda avtal.

Kortfattat om villkoren:

 • Att registrera ett användarkonto och att aktivera ett abonnemang är alltid gratis.
 • För upplagda avtal debiteras inga avgifter under innevarande månad plus efterföljande månad.
 • Det kostar inget extra att lägga upp flera användare.
 • Det kostar inget extra att lägga upp flera bolag som tillhör samma koncern.
 • Det kostar inget extra när Trimport skickar påminnelser.
 • Support via telefon och e-post ingår i priset.
 • Inga uppsägningstider – ni betalar bara så länge ni har avtal upplagda.
 • Vill du veta mer om Trimport® och tillgänglighet? Läs här.
 • Vill du veta mer om Trimport® och säkerhet? Läs här.
Rörligt pris:

 • Ni betalar 9 kr per månad och avtal (med undantag för den initiala provperioden).
 • Avläsningen av antalet registrerade avtal sker per månadsskifte.
 • Debiteringen sker kvartalsvis i efterskott.
 • Byte till fast pris skall ske senast 15 dagar innan första dagen i nästkommande faktureringsperiod.
Fast pris utifrån aktuell volym:
 • Ni betalar 499 kr per månad och får då möjlighet att lägga upp 100 avtal.
 • Har ni fler än 100 avtal tecknar ni er för ytterligare en sats om 100 avtal eller så debiteras 9 kr per månad och avtal för överskjutande volym.
 • Uppsägning eller byte från fast till rörligt pris skall ske senast 15 dagar innan första dagen i nästkommande faktureringsperiod.
 • Debiteringen av fasta avgifter sker kvartalsvis i förskott och rörlig tilläggsdebitering för överskjutande volymer kvartalsvis i efterskott.

Fast pris utifrån beräknad volym (storkunder):

 • Företag och organisationer med stora volymer av avtal kan erbjudas ett fast pris baserat på beräknad volym.
 • Debiteringen av fasta avgifter sker årsvis i förskott.
 • Båda parter har rätt till omförhandling av priset inför ny debiteringsperiod baserat på aktuell volym samt beräknad volym under kommande debiteringsperiod.

Faktureringsavgift om 25 kr tillkommer.

Samtliga priser är angivna exkl moms.

Bli Trimport®-kund

Lägg upp ett användarkonto och aktivera ett Trimport®-abonnemang.
.
Klicka på kundvagnen eller på länken ovan om du vill bli kund.