Start > Tjänster > Trimport® avtal – Leverantörer

Trimport® avtal – Leverantörer

Tjänstebeskrivning

Trimport® avtal – Leverantörer är i grunden samma tjänst som Trimport® avtal – Bas. För att göra det enklare för dig att jämföra skillnaderna mellan tjänsterna så beskriver vi här endast den ytterligare funktionalitet som erbjuds av Trimport® avtal – Leverantörer. En detaljerad beskrivning av grundfunktionaliteten hittar du här »

 

 Allmänt
Trimport avtal, Leverantörer, Allmänt

Klicka på bilden för förstoring i eget fönster.

Här visas ett exempel på skillnad mellan Trimport® avtal – Bas och Trimport® avtal – Leverantörer. Istället för att använda ett begrepp som t ex ’Extern avtalspart’ används det i sammanhanget lättbegripligare ’Leverantör’, på det viset blir en modul skräddarsydd för ett visst ändamål lite lättare att förstå och använda.

 

 Omfattning
Trimport avtal, Leverantörer, Omfattning

Klicka på bilden för förstoring i eget fönster.

Här illustreras ytterligare en skillnad mellan Trimport® avtal – Bas och Trimport® avtal – Leverantörer. I Basavtalsmodulen lägger man upp ett eget register över avtalsområden, emedan man här antingen kan välja ur ett av Trimport fördefinierat register för avtalsområden (eller ’Produkt- och/eller tjänsteområden’ som det kallas här) eller att bygga upp ett eget sådant register. Dessutom knyts registren över ’Produkt- och/eller tjänsteområden’ till tre huvudgrupper av leveransformer: ’Produkter’, ’Produkter och tillhörande tjänster’ eller ’Tjänster’.

Prova på gratis

Du kan nu prova på Trimport® avtal utan kostnad. Läs mer här »

Alternativa tjänster

Är det aktuellt med hantering och uppföljning av teleoperatörsavtal hänvisar vi till Trimport® avtal – Teleoperatörer och är det aktuellt med hantering och uppföljning av andra typer av avtal än leverantörsavtal hänvisar vi till Trimport® avtal – Bas. Kostnaden påverkas inte av antalet avtalstjänster som du utnyttjar – alla tjänsterna ingår i samma abonnemang.