Start > Tjänster > Trimport® avtal – Teleoperatörer

Trimport® avtal – Teleoperatörer

Tjänstebeskrivning

Trimport® avtal – Teleoperatörer är i grunden samma tjänst som Trimport® avtal – Leverantörer. I botten ligger grundfunktionaliteten från Trimport® avtal – Bas. På detta har vi lagt ytterligare funktionalitet för leverantöravtal, vilken beskrivs under Trimport® avtal – Leverantörer. För att göra det enklare för dig att jämföra skillnaderna mellan tjänsterna så beskriver vi här endast den ytterligare funktionalitet som erbjuds av Trimport® avtal – Teleoperatörer jämfört med Trimport® avtal – Leverantörer. Således, en detaljerad beskrivning av grundfunktionaliteten hittar du här » och en beskrivning av de ytterligare funktioner som tillkommer i Trimport® avtal – Leverantörer hittar du här ».

Allmänt
Trimport avtal, Teleoperatörer, Allmänt

Klicka på bilden för förstoring i eget fönster.

Jämfört med Trimport® avtal – Leverantörer innehåller Trimport® avtal – Teleoperatörer ett färdigt register med de svenska teleoperatörerna. Under ’Avtalspart leverantör’ väljer du alltså ur en färdig lista med operatörer. Skulle någon operatör trots allt saknas kan du själv addera den till registret.

 

Omfattning
Trimport avtal, Teleoperatörer, Omfattning

Klicka på bilden för förstoring i eget fönster.

Under ’Omfattning’ har val av avtalsområden förenklats till de två tjänsteområden som vanligtvis förekommer: fast och/eller mobil telefoni.

 

 

 

 

Kundåtaganden
Trimport avtal, Teleoperatörer, Kundåtaganden

Klicka på bilden för förstoring i eget fönster.

I teleoperatörsavtal beskrivs kundens åtaganden ofta i termer av volymer per år i kronor eller i antalet abonnemang. Vid registrering av kundåtaganden kan man även välja utifrån dessa fördefinierade alternativ, utifrån om man under ’Omfattning’ valt ’Fast telefoni’ eller ’Mobiltelefoni’ eller både och.

 

 

 

 

Prova på gratis

Du kan nu prova på Trimport® utan kostnad. Läs mer här »

Alternativa tjänster

Är det aktuellt med hantering och uppföljning av andra leverantörsavtal än teleoperatörsavtal hänvisar vi till Trimport® avtal – Leverantörer och är det aktuellt med hantering och uppföljning av andra typer av avtal än leverantörsavtal hänvisar vi till Trimport® avtal – Bas. Jämfört med Trimport® avtal – Teleoperatörer saknar Trimport® avtal – Leverantörer några specialfunktioner. Trimport® avtal – Bas är en generell modul som kan användas för alla typer av avtal. Kostnaden påverkas inte av antalet avtalstjänster som du utnyttjar – alla tjänsterna ingår i samma abonnemang.