Bättre och snabbare Trimport®

Under slutet av förra året har vi fokuserat mycket på vår driftmiljö. Som tidigare rapporterats råkade vi under hösten ut för belastningsattacker, vilket vi åtgärdade genom att implementera ett förstärkt skydd mot sådan trafik. En följdverkan av det förstärkta skyddet var dock långsammare inloggningar, vilket i vissa fall även ledde till felaktigt uppladdade sidor. Sedan i lördags morse den 3 januari har vi dock en ny driftmiljö. För det första har vi driftsatt en optimerad konfiguration av det nämnda skyddet mot belastningsattacker, för att komma tillrätta med de initiala problem detta förde med sig. För det andra har vi flyttat över Trimport® på en ny, modernare server som är snabbare och som har en högre kapacitet. Välkommen tillbaka till en bättre och snabbare Trimport®-tjänst! Det har aldrig gått fortare…

Kommentera denna sida