Driftsstörning åtgärdad

Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med inloggningsproblemen och vår server verkar nu uppträda stabilt, men vi följer och bevakar noga för att kontrollera att de åtgärder vi vidtagit fått genomslag.

Kommentera denna sida