Driftsstörningar

Sedan tisdagen den 7 oktober har vi upptäckt driftsstörningar på vår server. Felet leder till att det periodvis inte går att logga in på Trimport. Vi jobbar med felsökning och kommer att vidta åtgärder snarast. Om du drabbas kan det mycket väl vara så att det fungerar bara någon minut senare. För mer information kontakta vår support på support@trimport.se eller 08-54495029.

Kommentera denna sida