Trimport® 2.0

Just nu är vi mitt uppe i framtagandet av Trimport® 2.0. Allt det som är så bra i Trimport® 1.0 behåller vi förstås, men applikationen kommer att föras över till en helt ny plattform som innebär en större flexibilitet, både när det gäller att addera nya funktioner och när det gäller möjligheten att skräddarsy lösningar för enskilda kunder.

I samband med lanseringen av Trimport® 2.0 tillkommer en mängd nya funktioner, t ex

 • förbättrat stöd för registrering av sökord kopplade till ett visst avtal,
 • en bättre överblick över de olika momenten i avtalets giltighet och status,
 • stöd för hantering av avtal som upphör att gälla i samband med att en viss prestation fullgjorts,
 • förbättrat stöd för kontaktpersoner kopplade till ett visst avtal,
 • förbättrat stöd för registrering av information om leverantörer,
 • möjligheten att registrera prislistor,
 • stöd för attestering,
 • stöd för budgetering,
 • stöd för enkel informationsspridning om nya eller reviderade avtal,
 • stöd för automatgenererade påminnelser,
 • förbättrat stöd för hantering av en organisationsstruktur och
 • stöd för hantering av olika anläggningar som hör till en organisation.

Dessutom tillkommer funktioner för hantering av andra typer av avtal och även andra typer av dokument som medför rättsliga förpliktelser eller rättigheter.

I och med att plattformen nu blir mer flexibel kommer vi att ha bättre möjligheter att erbjuda nya lösningar. Kanske har du behov av någon modul som vi kan utveckla tillsammans… Hör av dig i så fall.

Kommentera denna sida