Start > Om bolaget

Om bolaget

Trimport® levereras av Akvedukten AB (organisationsnummer 556661-8863). Akvedukten leds och ägs av Per Karlbom.

Här är vi som arbetat med Trimport®:

Per Karlbom

Per har arbetat inom It och telekom sedan 1983, varav 15 år på Ericsson. 2001 startade Per sitt konsultföretag Akvedukten AB, och det är erfarenheterna härifrån som lagt grunden till Trimport®. Per är civilekonom med internationell inriktning och har arbetat med bl a strategiskt inköp, IT-upphandling, försäljning, marknadsföring, projektledning och företagsledning.

Martin Henkel

Martin arbetar på Stockholms universitet som föreläsare och forskare och är fil.dr. i data och systemvetenskap. Han har en expertis inom systemanalys och systemdesign och hans forskningsområden är verksamhets- och teknikperspektiv på e-tjänsteutveckling. Martin har tagit fram de tekniska kravspecifikationerna för Trimport® och ansvarar för kvalitetsuppföljningen av programmeringsarbetet.

Mikael Ericsson

Mikael har mångårig erfarenhet av programmering av webb-applikationer och databaser. Mikael har ansvarat för programmeringen av vissa av Trimports moduler.

Mikael Eriksson

Mikael var tidigt ute på webben och har programmerat webb-applikationer sedan 1997. Liksom sin namne har Mikael ansvarat för programmeringen av vissa av Trimports moduler.

Gustav Ernberg

Gustav studerar informationsteknologi vid Linköpings universitet, men har redan hunnit skaffa sig tio års erfarenhet av programmering (php, webb, databas mm). Professionellt har han arbetat med detta sedan 2008. Gustav har byggt vissa moduler i Trimport® och stöttar oss på sin lediga tid.