Avtalshantering och -uppföljning

Bökigt att hålla koll på era avtal?

Då har du kommit rätt. Välkommen till Akvedukten och Trimport®. Akvedukten är numera namnet på företaget (tidigare Trimsoft) och vi tillhandahåller avtalsdatabasen Trimport® avtal.

Den nya standarden för avtalshantering

standardisering Trimport® avtal sätter en ny standard för avtalshantering: Kraftfullt, men ändå lättillgängligt och kostnadseffektivt. Utvecklat med både avtalsproffs och sällananvändare i åtanke.

Trimport® avtal – avtal på skärmen i stället för i pärmen

Trimport® avtal är en avtalsdatabas som omfattar tjänster för avtalshantering och avtalsuppföljning. Nu behöver du inte missa en uppsägning och betala för onödiga, dyrbara avtalsförlängningar. Du får en överblick över vilka avtal som finns, sorterade eller filtrerade som du vill. Du får en hjälp att prioritera ditt arbete när det gäller vilka avtal som behöver följas upp. Du får påminnelser inför uppsägningsdatum och andra uppföljningar du vill göra. Du får ett verktyg som hjälper dig att bena ut vilka villkor som gäller och som presenterar detta på ett överskådligt sätt. Du kan koppla ihop tilläggsavtal med huvudavtal och du kan ladda upp kopior på avtal och prislistor.I denna första version, erbjuder vi en generell avtalsmodul tänkt att kunna användas för alla typer av avtal (Trimport® avtal – Bas), en skräddarsydd modul för leverantörsavtal, Trimport® avtal – Leverantörer och för en variant av leverantörsavtal, en mer specialiserad modul för teleoperatörsavtal Trimport® avtal – Teleoperatörer. Till samtliga dessa tjänster finns en modul för avtalsuppföljningar kopplad, (Trimport® avtal – Uppföljningar).
Du kan nu prova på Trimport® utan kostnad. Läs mer här »

Bakgrunden till Trimport® avtal

Per Karlbom Företagets grundare, Per Karlbom: – I rollen som upphandlingskonsult under många år, förvånades jag allt mer av vilken bristfällig kontroll många företag hade på sina avtal. Man saknade överblick över vilka avtal man hade inom olika områden och när de löpte ut. Jag stötte ofta på situationer där man överhuvudtaget inte kunde hitta sina avtal. Det var inte heller ovanligt att avtal kunde förlängas årsvis för att man missade uppsägningsdatum, vilket naturligtvis… Läs mer om bakgrunden till Trimport® »

 

 Varför Trimport®?

Vår ambition är att Trimport® ska vara Sveriges mest lättanvända tjänst för hantering och uppföljning av avtal och inom de andra områden som Trimport® ger sig in på. Med lättanvänt menar vi t ex att systemet är användarvänligt, d v s att behovet av registrering minimeras, att det är lätt för en oerfaren användare att förstå hur tjänsterna fungerar och att det helt enkelt är trevligt att jobba i användargränssnittet. Men, lättanvänt har även en annan innebörd för oss… Läs mer om Trimport® och användarvänlighet »

Vad är Trimport® mer?

Trimport® siktar på att bli en bred, webb-baserad tjänst för effektiv upphandling, administration och kostnadskontroll. Trimport® kommer att fokuserar på sådana omkostnadsslag som sällan hör till kärnverksamheten, men som är nödvändiga för dess dagliga drift och som ofta genererar högre kostnader än nödvändigt. Kärt barn har många namn, men ett begrepp som ofta används är Expense Management. Trimport® kommer att bli ett ett verktyg och stöd för effektivare Expense Management. Läs mer om Expense Management ».

Vill du vara med?

I takt med att verksamheten växer kommer vi behöva knyta duktiga medarbetare till oss, främst programmerare, säljare och supportpersonal. Vi skulle också vilja höja takten när det gäller utvecklingen av Trimport® och söker dig som tror på affärsidén och som skulle vara intresserad av att investera i verksamheten. Hör gärna av dig om du tror att du har förutsättningar att bidra.