Start > Tjänster > Trimport® och användarvänlighet

Trimport® och användarvänlighet

Vår ambition är att Trimport® ska vara Sveriges mest lättanvända tjänst för hantering och uppföljning av avtal och inom de andra områden som Trimport® ger sig in på. Med lättanvänt menar vi t ex att systemet är användarvänligt, d v s att behovet av registrering minimeras, att det är lätt för en sällan-användare att förstå hur tjänsterna fungerar och att det helt enkelt är trevligt att jobba i användargränssnittet.

 

Trimport hjälptexter

Klicka på bilden för förstoring i eget fönster.

Det ska också vara enkelt för en person utan erfarenhet av avtal att registrera och ta del av information om ett av avtal. Man ska inte behöva gå en kurs eller läsa en manual för att kunna använda Trimport® avtal. I de fall det inte är uppenbart vad som avses eller  begrepp behöver förklaras för personer utan kompetens på avtal ska det alltid finnas en hjälptext tillhands.

Lättanvänt har även en annan innebörd för oss. Tjänsterna måste vara anpassade till hur verkligheten ser ut. En avtalstjänst måste kunna ta höjd för alla tänkbara upplägg. Detta gäller inte minst området giltighetstider och uppsägningsvillkor, något vi rekommenderar dig att särskilt nagelfara om du kravspecificerar eller utvärderar stöd för avtalshantering.

Men, även med denna höga ambitionsnivå, redan från början, inser vi att det finns ett behov av ständiga förbättringar. Vi vill var lyhörda och en användarfråga om hur något fungerar eller vad något betyder är för oss detsamma som att vi inte lyckats fullt ut vad gäller enkelheten, en källa för oss att tänka ett varv till hur vi kan förbättra. För att förenkla kommunikationen med våra användare finns längst ned på varje sida länken ”Synpunkter på denna sida” som automatiskt genererar ett mejl med referens till vilken sida som avses, som ska göra det lätt för användare att ge oss återkoppling och för oss att ständigt förbättra, ständigt förenkla.

Att kunna ta höjd för alla tänkbara typer av upplägg är lätt att säga, men svårare att realisera med tanke på den snårskog av villkor som förekommer. För att få den kompetensen måste man ha arbetat både djupt och brett inom området. Trimports upphovsman, Per Karlbom, har arbetat med försäljning i över femton år och i över femton år i det egna bolaget Akvedukten, med avtal, upphandlingar och Telecom Expense Management (TEM), alltså långt innan begreppet TEM ens var uppfunnet.