Start > Tjänster > Trimport® och systemadministration

Trimport® och systemadministration

Trimport avtal, systemadministrationAdministrationen av Trimport ® avtal är begränsad till att lägga upp och ta bort användare, till att styra användarnas behörighet, till att hålla abonnemangsuppgifterna uppdaterade och till att underhålla ett antal register med data som används vid registrering och redigering av avtalsuppgifter.

 

Administration av användare

Den person som registrerar ett Trimport-konto blir också systemets första användare och ges då också full behörighet. En användare med full behörighet kallar vi för ”Behörighetsadministratör kundkonto” och som sådan administrerar denne användare, d v s han eller hon kan lägga upp nya eller radera befintliga användare och kan styra användarnas behörighet . Läs mer om Trimport® och behörighetsadministration här ».

Trimport avtal, Användare, tabellvy

Klicka på bilden för förstoring i eget fönster.

Under menyn med ditt eget namn klickar du på Användare och når då en tabellvy i vilken samtliga användare knutna till kontot syns. Härifrån kan du registrera nya användare eller radera befintliga. Även en ”vanlig” användare, d v s en användare som inte är ”Behörighetsadministratör kundkonto” får upp denna tabellvy, men kommer då inte åt Registrera-funktionen. En vanlig användare kan heller inte radera annat än sitt eget användarkonto.

Trimport avtal, Användare, redigera

Klicka på bilden för förstoring i eget fönster.

Klickar du på redigera-ikonen på raden för dina egna användareuppgifter kan du också redigera dessa: ditt användarnamn och lösenord samt den e-postadress till vilken nya inloggningsuppgifter ska skickas.

Administration av behörigheter

Läs mer om Trimport® och behörighetsadministration här ».

Administration av abonnemang

Information kommer…

Underhåll av register

Trimport avtal, underhåll av registerDe register vi syftar på här återfinns i menyn ’Grunduppgifter’. Registren kan beskrivas som att de innehåller data som utgör ett stöd vid användandet av Trimport-tjänsten.

Grunduppgifter kan delas upp i två kategorier:

 • Grunduppgifter som lagts upp av Trimsoft, som underhålls av Trimsoft, men som också kan kompletteras och underhållas av Trimport-användarna och
 • Grunduppgifter som enbart lagts upp av och underhålls av Trimport-användare.

Grunduppgifter som lagts upp av Trimsoft, som underhålls av Trimsoft, men som också kan kompletteras och underhållas av Trimport-användarna:

 • Roller kontaktpersoner
 • Typ av nummer
 • Teleoperatörer (Teleoperatörsavtal)
 • Avtalsområden (Basavtal)
 • Avtalsområden (Leverantörsavtal)
 • Teleoperatörer (Teleoperatörsavtal)

Trimsoft kan utöka antalet dataposter, men inte ta bort dataposter som någon användare kopplat till någon annan datapost. Inget hindrar att en användare lägger till poster i dessa register, som ett komplement till data som tillhandahålls från början. Rena dubbletter accepteras dock inte. De poster som adderas kommer endast att vara synliga för andra användare tillhöriga samma konto.

Grunduppgifter som enbart lagts upp av och underhålls av Trimport-användare.

 • Organisationsgrupper
 • Organisationer
 • Personer
 • Externa avtalsparter (Basavtal)
 • Leverantörer (Leverantörsavtal)

Dessa register är tomma när man lägger upp ett nytt konto och användarna ansvarar på egen hand för innehållet. De poster som läggs upp kommer endast att vara synliga för andra användare tillhöriga samma konto.

Med hjälp av registren har man chansen att skapa en viss struktur på sina data genom användande av begrepp enligt en viss struktur. Underhållet av registren består framför allt av att hålla ett öga på att man håller sig till strukturen.
Kommentera denna sida